Hiển thị tất cả 5 kết quả

STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG GIÁ TIỀN
1

Trống đoàn đội làm bằng tôn mạ

Chi tiết : Thân trống làm bằng tôn bọc decan phía ngoài

Trống cái to đường kính mặt 48 cm , cao 15 cm

Trống nhỏ đường kính mặt 31 cm , cao 15 cm

Mặt trống được làm bằng mica

Phân loại :

Bộ 3 quả ( 1 trống to 2 trống nhỏ)

Bộ 5 quả : 1 trống to và 4 trống nhỏ

bộ 01

BỘ 3: 1,400,000

BỘ 5 : 2,000,000

2

Trống đoàn đội thấp, thân inox

Chi tiết : thân trống làm bằng inox

Trống cái to đường kính mặt 48 cm , cao 15 cm

Trống nhỏ đường kính mặt 31 cm, cao 15 cm .

Mặt trống được làm bằng mica đục nhập khẩu cao cấp

Phân loại :

Bộ 3 quả ( 1 trống to 2 trống nhỏ)

Bộ 5 quả :(1 trống to và 4 trống nhỏ)

Dành cho khối tiểu học

bộ 01

BỘ 3 : 2,000,000

BỘ 5 : 3,500,000

3 Trống đoàn đội cao ,thân inox

Chi tiết : Thân trống làm bằng inox

Trống cái to đường kính mặt 48 cm , cao 22 cm

Trống nhỏ đường kính mặt 31 cm , cao 22 cm

Mặt  làm bằng mica đục màu sữa

Phân loại :

Bộ 3 quả ( 1 trống to 2 trống nhỏ)

Bộ 5 quả :(1 trống to và 4 trống nhỏ)

Dành cho khối trung học cơ sở

bộ 01

BỘ 3 : 2,500,000

BỘ 5 : 4,000,000

082.550.1995
transparent}.hotline-phone-ring,.quick-alo-phone{-webkit-backface-visibility_hidden