Chậu ngâm chân có hạt massage

350.000 VND

Chậu ngâm chân có hạt massege là sản phẩm cải tiến từ chậu ngâm chân gỗ thông không hạt. Những hạt gắn trong chậu có tác dụng to lớn trong quá trình ngâm.

082.550.1995
transparent}.hotline-phone-ring,.quick-alo-phone{-webkit-backface-visibility_hidden