Chậu ngâm chân có nắp

500.000 VND

Chậu ngâm chân có nắp là vật dụng quan trọng và cần thiết cho dịch vụ ngâm chân tại Spa. Đặc biệt đối với các trung tâm Spa lớn cung cấp nhiều liệu trình ngâm chân càng cần thiết hơn cả

082.550.1995
transparent}.hotline-phone-ring,.quick-alo-phone{-webkit-backface-visibility_hidden