Trống Cúng, mặt 20cm x cao 10cm

300.000 VND

Trống cúng là sản phẩm mang ý nghĩa văn hóa và tâm linh lâu đời. Vì vậy cơ sở Xuân Trường vẫn luôn giữ nghề làm trống để tạo ra những chiếc trống cúng như vậy.

Danh mục:
082.550.1995
transparent}.hotline-phone-ring,.quick-alo-phone{-webkit-backface-visibility_hidden