Trống Đế, 15cm x 16cm, phục vụ lễ trầu văn

300.000 VND

Trống Đế là nhạc cụ gõ xuất hiện tại Việt Nam khá lâu đời. Trong buổi nghệ thuật hát trầu văn , trống đế  để lót âm thanh cho diễn viên

Danh mục:
082.550.1995
transparent}.hotline-phone-ring,.quick-alo-phone{-webkit-backface-visibility_hidden