Trống Trường Học bền đẹp

Liên hệ

Trống trường học là một loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, có vai trò quan trọng trong các trường học. Âm thanh của trống trường học là âm thanh của tri thức, của sự đoàn kết và phát triển.

082.550.1995
transparent}.hotline-phone-ring,.quick-alo-phone{-webkit-backface-visibility_hidden