Trống trường tiểu học

2.100.000 VND

Trống trường tiểu học kích thước mặt 44 cm + cao 55 cm, phù hợp với không gian và quy cách cấp tiểu học. Trống trường tiểu học được phân phối tại cs Trống Xuân Trường

082.550.1995
transparent}.hotline-phone-ring,.quick-alo-phone{-webkit-backface-visibility_hidden