Trống Chùa Tại Tam Chúc, Hà Nam

Liên hệ

Trống chùa tại Tam Chúc là sản phẩm mang ý nghĩa tâm linh và văn hóa đặc sắc. Trống chùa được nghệ nhân tại làng nghề trống Đọi Tam gia công một cách cẩn thận tỉ mỉ.

082.550.1995
transparent}.hotline-phone-ring,.quick-alo-phone{-webkit-backface-visibility_hidden